prcc

شنبه 1 آبان 1400
.

درور بر شما:

گروه  پی آر سی سی    دراوایل زمستان سال هزار و سیصد و نود و سه  پا به عرصه حیات گذاشت.هدف از این گردهمایی  ترویج  پرورش  قناری رسمی بلند ایرانی و اقدامات اولیه جهت ثبت گروه  به عنوان  یک تشکل رسمی  به منظور ثبت جهانی رسمی بلند ایرانی به عنوان یک نژاد کاملا مستقل با تعریف مشخص که دارای استاندارهای خاص میباشد بوده است..شناسایی نژاد رسمی بلند ایرانی گام مهمی است  در جهت ثبت جهانی این پرنده ..چرا که کشورهایی نظیر اسپانیا اقذام به نمایش نژادی نسبتا مشابه  با مشخصاتی تقریبا نزدیک به این نژاد نموده اند گرچه استاندارد مشخصه های  نژاد رسمی بلند کاملا مستقل و متفاوت از نژادهای مشابه میباشد..

گروه  پی آر سی سی   که مخفف باشگاه قناری رسمی بلند ایرانی است سعی دارد تا با تعریفی واحد ازین نژاد به آشفته بازار  عرضه هر نوع  قناری واسطه با عنوان رسمی ایرانی پایان دهد..تعریف مشخصات و تعیین استاندارد  برای این نژاد راهگشای پرورش دهندگان  و عاشقان این پرنده خواهد بود ..