prcc

دوشنبه 29 شهریور 1400
.

جدیدترین اخبار

چهارمین نمایشگاه بزرگ قناری کرمانشاه – خرداد ماه 1394

چهارمین نمایشگاه بزرگ قناری کرمانشاه – خرداد ماه 1394

1394/02/29

چهارمین نمایشگاه بزرگ قناری کرمانشاه – خرداد ماه 1394

ادامه مطلب
یازدهمین نمایشگاه بزرگ قناری قم – خرداد ماه 1394

یازدهمین نمایشگاه بزرگ قناری قم – خرداد ماه 1394

1394/02/29

یازدهمین نمایشگاه بزرگ قناری قم – خرداد ماه 1394

ادامه مطلب
دانه پریلا Perilla

دانه پریلا Perilla

1393/11/07

Perilla Seed For Bird

ادامه مطلب
  • 1

یازدهمین نمایشگاه بزرگ قناری قم – خرداد ماه 1394

1394/02/29
تعداد بازدید : 1700

یازدهمین نمایشگاه بزرگ قناری قم – خرداد ماه 1394

روز جمعه یکم خرداد ماه در محل کیلومتر 15 جاده اراک قم – فرودگاه بین المللی قم

از ساعت 8 الی 21 شب

با مدیریت آقایان لطفی 09126520116،

غفاری 09352317277،

عبدالکریمی  09124514122،

وارثی 09121024933

و قدسی 09123512954